Indieningstermijn vervangingsdeclaraties 2016 verlengd tot 1 september 2017

13 april 2017

Het Bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de indieningstermijn voor vervangingsdeclaraties over 2016 te verlengen tot 1 september 2017.

Hiermee komt het Bestuur tegemoet aan de dringende wens vanuit het veld om alle declaraties goed te kunnen beoordelen en correct af te handelen.

De verwerking van specifieke declaraties binnen de keten vergt meer tijd dan voorzien. Na overleg met de klankbordgroep, individuele besturen, Regionale Transfercentra en een aantal administratiekantoren zijn oplossingen geformuleerd voor de indiening en verwerking van deze declaraties en zijn verbeteringen aangebracht in de informatievoorziening.

Het betreft met name declaraties die verband houden met wisselende roosters en met specifieke pooler declaraties.

Het Vervangingsfonds biedt nu ook de mogelijkheid om in geval van wisseling van administratiekantoor of salarisdienstverlener alle nadeclaraties ‘over het jaar heen’ te verwerken. Vanaf medio april 2017 krijgen administratiekantoren en besturen de mogelijkheid declaraties voor alle genoemde gevallen opnieuw in te dienen dan wel te corrigeren. Dit gebeurt met een werkwijze die afwijkt van de reguliere gegevenslevering. Nadere informatie daarover wordt via serviceberichten aan gebruikers van ‘Mijn Vf’ verstrekt.

 Bron: vervangingsfonds

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

21-09
Voorlopige premies Vervangingsfonds 2018
21-09
Vóór 31 oktober 2017 aanvragen financiële variant bij ERD-schap
21-09
Vóór 6 november 2017 aanvragen ERD-schap
21-09
Staking 5 oktober 2017