Maximale transitievergoeding

30 oktober 2018

Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, zo heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt in de Staatscourant.

Daarmee stijgt de maximale transitievergoeding met € 2.000 ten opzichte van dit jaar, want in 2018 is het maximum € 79.000.

Een werknemer kan alleen een hogere transitievergoeding dan dit maximum ontvangen als zijn jaarsalaris meer bedraagt dan het maximum.

In dat geval is zijn loon over 12 maanden het maximum. Of een werknemer de maximale transitievergoeding krijgt, hangt af van het aantal jaren dat hij daarvoor in dienst moet zijn geweest (tool) en de hoogte van het maandsalaris.

 

Stijging transitievergoeding vanwege ontwikkeling contractlonen

 

Elk jaar past de minister van SZW de hoogte van de maximale transitievergoeding aan op de ontwikkeling van de contractlonen (de lonen die de werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties overeenkomen). De ontwikkeling van deze contractlonen wordt in de Macro-Economische Verkenningen geraamd op 2,9%. Verhoging van het bedrag van € 79.000 met 2,9% resulteert in € 81.291 en dat bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000: in dit geval € 81.000. Dit nieuwe maximum is van toepassing voor alle situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2019 eindigt.

 

Recht op transitievergoeding straks vanaf indiensttreding

 

Een werknemer heeft recht op de transitievergoeding als hij minimaal 24 maanden in dienst is en zijn contract niet wordt verlengd door de werkgever, wordt opgezegd door de werkgever of op verzoek van de werkgever wordt ontbonden. Daarnaast heeft de werknemer recht op de transitievergoeding als hij zelf de samenwerking beëindigt omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. De minimale termijn van 24 maanden gaat mogelijk wel veranderen: het kabinet wil het recht op de transitievergoeding direct na indiensttreding laten ontstaan.

 

Bron: rendement

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

21-03
Check je salarisspecificatie, voorkom naheffing van de belastingdienst.
28-02
Staking 15 maart 2019
19-02
Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer
11-02
Lerarenregister in de ijskast, inzet op Lerarenportfolio