Mei 2018 vergoeding DUO

28 mei 2018

Inmiddels hebben we hierover contact gelegd met DUO en het belang van spoedige betaling –mede in verband met de vakantie-uitkeringen- benadrukt.

Hierop antwoordden zij het probleem inmiddels te hebben gesignaleerd en met haast te werken aan een oplossing.

DUO heeft vooralsnog geen officieel bericht gepubliceerd.

In de gevallen waarin de onjuiste betaling door DUO leidt tot knelpunten nemen we individueel contact op met de betreffende besturen.

Mochten we in een later stadium meer informatie ontvangen, dan zullen we dat langs deze weg met u delen.

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

22-01
Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
19-11
Ministerie OC en W publiceert handreiking lerarentekort
19-11
Wijzigingen Reglement Vervangingsfonds per 1-1-2019
19-11
Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs