Mei 2018 vergoeding DUO

28 mei 2018

Inmiddels hebben we hierover contact gelegd met DUO en het belang van spoedige betaling –mede in verband met de vakantie-uitkeringen- benadrukt.

Hierop antwoordden zij het probleem inmiddels te hebben gesignaleerd en met haast te werken aan een oplossing.

DUO heeft vooralsnog geen officieel bericht gepubliceerd.

In de gevallen waarin de onjuiste betaling door DUO leidt tot knelpunten nemen we individueel contact op met de betreffende besturen.

Mochten we in een later stadium meer informatie ontvangen, dan zullen we dat langs deze weg met u delen.

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

25-06
Uitsluitingsgronden diensttijd ABP
07-06
Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs
31-05
Advies VO Raad loonsverhoging
29-05
Nieuw formulier voor ziekteverklaring door Arbodiensten: de Arboverklaring (VF)