Nieuw formulier voor ziekteverklaring door Arbodiensten: de Arboverklaring (VF)

29 mei 2018

In het reglement van het Vervangingsfonds is bepaald dat, indien een medewerker in dienst van een schoolbestuur langer dan zes weken afwezig is door ziekte, een verklaring van een arboarts of bedrijfsarts dient te worden overgelegd, waaruit blijkt dat de betrokken medewerker ziek is.

 
De verklaring wordt vervolgens door het schoolbestuur of administratiekantoor geüpload in ‘Mijn Vf’.
Om per 25 mei 2018 te voldoen aan de AVG en om als Vervangingsfonds alleen de noodzakelijke gegevens te ontvangen, dient hiervoor voortaan het formulier ‘Arboverklaring’ gebruikt te worden. Schoolbesturen kunnen hun arbodienst of bedrijfsarts hierop wijzen via de voorbeeldbrief.

Formulier Arboverklaring


Voorbeeldbrief voor arbodienst en/of bedrijfsarts over gebruik Arboverklaring


Bron: Vervangingsfonds.
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

08-10
Salarismaatregelen CAO bestuurders uitgesteld
11-09
Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten
11-09
Minder kosten voor werkgever bij ontslag na langdurige ziekte
03-07
Hoeveel loonsverhoging krijgen medewerkers volgens de nieuwe CAO PO