Onderhandelaarsakkoord CAO VO

30 april 2020

Op 9 april kwamen de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad tot een akkoord:

De salarissen worden structureel, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020, verhoogt met 2,75%.

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en volgt in juni 2020 een eenmalige uitkering van 750 euro.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en professionalisering.

Ook hebben cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Het onderhandelaarsakkoord is ter stemming voorgelegd aan de leden van de VO-raad.

Ook de onderwijsbonden raadplegen de achterban.

Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen over het akkoord. De nieuwe cao loopt tot 1 januari 2021.

 

Bron: VO raad

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

12-05
Risicogroepen: zwangere en chronische zieke medewerkers
12-05
Uitbetaling salarismaatregelen CAO VO in juni 2020
11-05
Covid 19 testen bij de GGD. Hoe gaat het testen in zijn werk?
04-05
Verruiming vrije ruimte WKR 2020