Quotum voor plaatsen medewerkers met een arbeidsbeperking

09 januari 2018

De werkgevers bij overheid en onderwijs hebben in 2016 circa 3.600 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking, in plaats van de beoogde 6.500. Omdat hiermee niet wordt voldaan aan het wettelijk quotum, zal de daarin vastgelegde systematiek in werking treden. Dit gaat gefaseerd gebeuren.

Het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (gemeten in verloonde uren) wordt vanaf 2018 per individuele werkgever gemeten. In 2019 krijgt de werkgever het resultaat van deze eerste meting. Daarbij wordt nog geen heffing opgelegd als het vereiste aantal banen niet is gehaald. Een jaar later gebeurt dat wel (2020). Er wordt dan ook gekeken naar de voorgaande jaren, dus het aantal banen dat tot en met 2019 gerealiseerd zou moeten zijn. De heffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. Het wettelijk quotum voor 2018 is 1,93%. Dit betekent dat 1,93% van de verloonde uren van uw organisatie in 2018 moet bestaan uit banen voor mensen uit het doelgroepregister banenafspraak.

De VO-raad heeft een overzicht gepubliceerd van instrumenten die beschikbaar zijn bij het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep banenafspraak, zoals premiekortingen, uniforme no-risk polis en loonkostensubsidie. Ook is een rekentool beschikbaar.
Het arbeidsmarktplatform PO heeft rekenvoorbeelden en een Excel-spreadsheet gepubliceerd.
Lees het overzicht van instrumenten, gepubliceerd door de VO-Raad:
Raadpleeg de rekentool van de VO-raad
Lees de informatie van het arbeidsmarktplatform PO

 

 Bron: Infinite

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

08-10
Salarismaatregelen CAO bestuurders uitgesteld
11-09
Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten
11-09
Minder kosten voor werkgever bij ontslag na langdurige ziekte
03-07
Hoeveel loonsverhoging krijgen medewerkers volgens de nieuwe CAO PO