Risicogroepen: zwangere en chronische zieke medewerkers

12 mei 2020

Deze medewerkers vormen een risicogroep en zijn extra kwetsbaar in deze tijd.

Deze verscherpte aandacht is nodig voor:

- Uw medewerkers die 28 weken of langer zwanger zijn;

- Uw chronisch zieke medewerkers

Het RIVM geeft aan dat een infectie met het Coronavirus naar verwachting ernstiger verloopt of andere medische complicaties kan veroorzaken bij deze groep mensen.

Het advies van de Arbodienst is dat u bovenstaande medewerkers niet in contact met anderen laat werken. Tevens is het reizen met het OV af te raden. In veel gevallen zullen deze medewerkers dan aangewezen zijn op thuiswerken vanwege hun kwetsbaarheid.

Het is van belang dat de zwangere vrouw in gesprek komt met haar werkgever om in goed overleg en met gezond verstand te bekijken hoe de vrouw veilig en gezond haar taken uit kan blijven voeren. Hierbij is altijd een individuele risico-inschatting en maatwerk nodig. Hierin adviseert de bedrijfsarts.

 

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

07-09
Onderhandelaarsakkoord CAO bestuurders PO en CAO bestuurders VO
04-06
Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020 definitief
28-05
Geen premie Vervangingsfonds over april 2020
12-05
Risicogroepen: zwangere en chronische zieke medewerkers