Staking 15 maart 2019

28 februari 2019

Drie onderwijsvakbonden roepen hun leden werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten in het hele land op tot een staking op vrijdag 15 maart 2019. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd.

De PO-Raad heeft de formele aanzegging van de landelijke staking van 15 maart ontvangen van de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Onderwijs en Onderzoek en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Tevens roepen de onderwijsvakbonden hun leden op om in de week van 11 maart tot en met 14 maart 2019 andere soorten van collectieve acties te houden. De bonden hebben de PO-Raad gevraagd om haar leden te informeren over de gevolgen van de acties. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om leerlingen, ouders en eventueel anderen in kennis te stellen van de acties.

Het collectief actierecht is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door de formele aankondiging die de PO-Raad heeft ontvangen zijn de deelnemers aan de collectieve acties beschermd tegen oneigenlijke sancties van de werkgever. Bron: PO raad

De stakers worden gekort op het salaris, wij ontvangen graag per school een opgave van de stakers, u kunt hiervoor dit formulier gebruiken: registratie stakers.doc

 

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

18-06
Verlengen tijdelijk contract LET OP!
13-06
eHerkenning verplicht per 1 november 2019
11-06
Wijzigingen arbeidsrecht door Wab
11-06
Uitvoering bovenwettelijke regelingen