Staking 30 en 31 januari

28 januari 2020

Voor medewerkers is het belangrijk om te weten of u wel of niet van plan bent salaris in te houden. Wij adviseren u om uw medewerkers hierover te informeren.

De Inspectie van het Onderwijs heeft vorig jaar aangegeven dat loondoorbetaling niet onrechtmatig is en dat tijdens de accountantscontrole niet hoeft te worden gecontroleerd of schoolbesturen al dan niet hebben doorbetaald tijdens de staking.

Als u de salariskorting wel wilt toepassen verzoeken wij u de personeelsleden te melden op het formulier registratie stakers. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Een eventuele korting op het salaris wordt vanaf februari 2020 ingehouden op het salaris, als het formulier tijdig vóór 18 februari is aangeleverd.

 

Houdt u er rekening mee dat staken een wettelijk recht is van werknemers in Nederland. U kunt werknemers niet verplichten de niet gewerkte tijd op een later moment in te halen.

 

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

07-09
Onderhandelaarsakkoord CAO bestuurders PO en CAO bestuurders VO
04-06
Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020 definitief
28-05
Geen premie Vervangingsfonds over april 2020
12-05
Risicogroepen: zwangere en chronische zieke medewerkers