Uitbetaling salarismaatregelen CAO VO in juni 2020

12 mei 2020

Visma/Raet heeft aangegeven dat de salarismaatregelen;

-de salarisverhoging van 2,75% per 1 maart 2020

-de eenmalige uitkering van € 750,00 in juni 2020

-de verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,6% per 1 januari 2020

in juni 2020 worden meegenomen in de berekeningsprogrammatuur.

Onder voorwaarde dat de cao definitief wordt!

Dit betekent dat betalingen die volgen uit bovengenoemde salarismaatregelen vanaf juni 2020 zullen worden uitgevoerd.

Bron: Visma | Raet.

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

12-05
Risicogroepen: zwangere en chronische zieke medewerkers
12-05
Uitbetaling salarismaatregelen CAO VO in juni 2020
11-05
Covid 19 testen bij de GGD. Hoe gaat het testen in zijn werk?
04-05
Verruiming vrije ruimte WKR 2020