Vereenvoudiging bekostiging PO

21 oktober 2021

Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe (vereenvoudigde) manier van bekostiging voor het primair onderwijs in.

Eén van de gevolgen is dat er per 31 december 2022 een vordering op OCW in de boeken zal staan in verband met het afwijkende betaalritme. In de oude situatie liep deze vordering per 31 juli van het volgende jaar glad naar 0. 

Omdat OCW de bekostiging straks per kalenderjaar verstrekt, kan dit vanaf 2023 niet meer.

Daarom moeten alle bevoegde gezagen de vordering per 31 december 2022 afboeken. Dit levert geen negatieve cashflow op, maar heeft wel een negatief effect op het resultaat en zorgt voor een daling van het vermogen. Ook zal dit effect hebben op de kengetallen (met bijbehorende signaleringswaarden).

De inspectie zal coulant omgaan met besturen die onder de signaleringswaarde komen. Gedurende vijf jaar mag er naast de werkelijke situatie een overzicht worden gepresenteerd alsof de vordering op 31 december 2021 nog bestaat. Gedurende die vijf jaar hebben besturen de tijd om aan te geven hoe ze weer aan de goede kant van de signaleringswaarde denken te komen. Lees hieronder de brief.

Brief-over-vordering-aan-besturen-PO.pdf

Bron OC & W

Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

26-10
Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%
21-10
Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO
21-10
Vereenvoudiging bekostiging PO
05-10
Zwanger en Corona richtlijn per 25.9.2021