Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op 1e ziektedag

26 augustus 2019

In de ‘Handreiking lerarentekort’ van het ministerie van OCW, die in november 2018 is gepubliceerd, is onder meer opgenomen dat in bepaalde noodgevallen en bij uitzondering iemand kan worden ingezet zonder lesbevoegdheid.Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft daarom besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige dagen vergoeden we alleen lesbevoegde vervangers. Deze uitzondering geldt per ziektegeval van een afwezige leerkracht.De wijziging geldt uitsluitend voor de schoolbesturen die vallen onder de reguliere aansluiting van het Vervangingsfonds en gaat in per 1 mei 2019. Vanaf eind juni 2019 kunt u  in Mijn Vf - via de na-declaratietool - hiervoor uw declaraties indienen.

Bron: Vervangingsfonds.

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

24-02
Check je salarisspecificatie, voorkom naheffing van de belastingdienst.
18-02
CAO bestuurders PO
28-01
Staking 30 en 31 januari
23-01
Definitief akkoord CAO PO