Wijzigingen Vervangingsfonds 2018

09 november 2017

De vergoedingen die besturen ontvangen voor de loonkosten van vervangende medewerkers, worden afgeleid uit de normklassen.

Het Vervangingsfonds kent vijf van deze normklassen. Voor iedere normklasse is een vergoeding per uur opgenomen. 

Hoe de tabel te gebruiken?

Het salaris van de afwezige  / te vervangen medewerker is bepalend voor de te hanteren normklasse. De werkelijke loonkosten van de vervanger kunnen dus duurder (bij hogere salariëring dan de afwezige medewerker), maar ook goedkoper (bij lagere salariëring dan de afwezige medewerker) uitvallen. 

Voor besturen die gebruik maken van een vervangingspool geldt dat de loonkosten worden vergoed in de normklasse die van toepassing is op het salaris van de poolvervanger. 

Tabel met normklassen en normvergoedingen per 1 januari 2018

  ondergrens bovengrens normvergoedingper uur
Klasse 1 - € 2.435,- € 15,14
Klasse 2 € 2.435,- € 3.115,- € 20,28
Klasse 3 € 3.115,- € 3.796,- € 26,81
Klasse 4 € 3.796,- € 4.463,- € 30,84
Klasse 5 € 4.463,- - € 39,82

 Tabel met normklassen en normvergoedingen per 1 januari 2017

  ondergrens bovengrens normvergoedingper uur
Klasse 1 - € 2.435,- € 16,82
Klasse 2 € 2.435,- € 3.115,- € 22,54
Klasse 3 € 3.115,- € 3.796,- € 29,78
Klasse 4 € 3.796,- € 4.463,- € 34,27
Klasse 5 € 4.463,- - € 44,24

Andere wijzigingen bij het Vervangingsfonds

De premie voor aansluiting bij het Vf wijzigt. Voor besturen die regulier zijn aangesloten bij het Vf gaat de premie naar 5,85%, een stijging van 0,7%.

Premiepercentages

Doelgroep 01/01/2016 01/01/2017 01/08/2017 01/01/2018
Regulier Vf verplicht 6,68% 4,85% 5,15% 5,85%
Regulier Vf vrijwillig 6,68% 4,85% 5,15% 5,85%
Volledig ERD 0,28% 0,22% 0,22% 0,22%

 
Geen wachttijd meer

De wachttijd voor het vervangen van ondersteunend personeel van twee maanden, komt vanaf 2018 te vervallen. Dit betekent dat al het bij het Vf verzekerde personeel vanaf de eerste ziektedag voor vervanging in aanmerking komt. 

Bron: Nieuwsbrief Vervangingsfonds

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

08-10
Salarismaatregelen CAO bestuurders uitgesteld
11-09
Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten
11-09
Minder kosten voor werkgever bij ontslag na langdurige ziekte
03-07
Hoeveel loonsverhoging krijgen medewerkers volgens de nieuwe CAO PO