Aanvullend Geboorteverlof

27 september 2020 Aanvullend Geboorteverlof

De duur van het verlof hangt af van het aantal per week gewerkte uren. De werknemer moet deze verlofweken op-nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en hij/zij moet eerst het reguliere geboorte-verlof (van eenmaal het aantal werkuren per week) opnemen. Wettelijk is bepaald dat de werknemer gedurende het aanvullende geboorte-verlof recht heeft op een uitkering van maximaal 70% van het dagloon. In de cao primair onderwijs is echter bepaald dat de werknemer recht blijft houden op 100% van het oorspronkelijke salaris. In de cao voortgezet onderwijs is hier niets over opgenomen. Uitgangspunt in het VO is dan ook de wettelijke regeling. Voor onze klanten in het voortgezet onderwijs is gevraagd hoe zij hiermee om willen gaan. De door u aangegeven keuze wordt door ons verwerkt in de salarisadministratie.

Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

11-01
Onderhandelaarsakkoord CAO Bestuurders PO en VO
26-10
Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%
21-10
Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO
21-10
Vereenvoudiging bekostiging PO