CAO PO 2019-2020

23 april 2020

De tekst in deze cao geldt vanaf 1 januari 2020.

Er zijn  nieuwe teksten van de hoofdstukken 5 (functiebeschrijvingen), 6 (salarissen), 7 (vergoedingen), 9 (professionalisering) en 10 (van werk naar werk).

In deze cao is de modernisering verder vormgegeven en is de beleidsvrijheid van schoolbesturen toegenomen, ook hebben er wijzigingen plaatsgevonden als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Klik hier voor de CAO PO 2019-2020 cao_primair_onderwijs_2019-2020.pdf

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

27-09
Aanvullend Geboorteverlof
27-09
Tijdige afgifte VOG
27-09
Met voorrang testen op Covid 19 Onderwijspersoneel
27-09
Leden akkoord met CAO Bestuurders PO en VO