CAO VO verlengd

08 april 2021
De afgelopen maanden hebben sociale partners in het voortgezet onderwijs met elkaar gesproken over een nieuwe CAO VO.
Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het op dit moment niet mogelijk is om tot afspraken voor een nieuwe CAO VO te komen.
 
Onderwijsbonden en de VO-raad doen een urgente oproep aan de politiek om structureel te investeren in het voortgezet onderwijs.
Speerpunten hierbij zijn het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs, kansengelijkheid, meer tijd en professionele ruimte voor docenten en het terugdringen van te hoge werkdruk.
Eerder hebben sociale partners al besloten om de CAO VO 2020 niet op te zeggen.
Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2021, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot en met die datum van toepassing zijn.
 
Bron: VO-raad.
 
Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

26-10
Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%
21-10
Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO
21-10
Vereenvoudiging bekostiging PO
05-10
Zwanger en Corona richtlijn per 25.9.2021