Definitief akkoord CAO PO

23 januari 2020

Dit betekent dat de bruto salarissen deze maand met 4,5% worden verhoogd. Voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel vervalt per 1.1.2020 de inkomenstoelage, deze is opgenomen in de salaristabellen. Bij directies en onderwijzend personeel heeft dit in de vorige cao al plaatsgevonden.

Naast de algemene salarisverhoging worden er in de maand februari 2020 twee éénmalige uitkeringen uitbetaald aan alle medewerkers (met uitzondering van LIO-ers en stagiairs) die in januari 2020 in dienst waren:

- een eenmalige uitkering van 33% van het (verhoogde) maandsalaris van januari 2020.

- een eenmalige uitkering van maximaal € 875,- bruto naar rato van de betrekkingsomvang en duur van het dienstverband in januari 2020.

De salaristabellen per 1.1.2020 vindt u hier salaristabellen_cao_po_2019-2020.pdf

Bron: PO raad

 

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

24-02
Check je salarisspecificatie, voorkom naheffing van de belastingdienst.
18-02
CAO bestuurders PO
28-01
Staking 30 en 31 januari
23-01
Definitief akkoord CAO PO