Definitief akkoord CAO PO

23 januari 2020

Dit betekent dat de bruto salarissen deze maand met 4,5% worden verhoogd. Voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel vervalt per 1.1.2020 de inkomenstoelage, deze is opgenomen in de salaristabellen. Bij directies en onderwijzend personeel heeft dit in de vorige cao al plaatsgevonden.

Naast de algemene salarisverhoging worden er in de maand februari 2020 twee éénmalige uitkeringen uitbetaald aan alle medewerkers (met uitzondering van LIO-ers en stagiairs) die in januari 2020 in dienst waren:

- een eenmalige uitkering van 33% van het (verhoogde) maandsalaris van januari 2020.

- een eenmalige uitkering van maximaal € 875,- bruto naar rato van de betrekkingsomvang en duur van het dienstverband in januari 2020.

De salaristabellen per 1.1.2020 vindt u hier salaristabellen_cao_po_2019-2020.pdf

Bron: PO raad

 

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

04-06
Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020 definitief
28-05
Geen premie Vervangingsfonds over april 2020
12-05
Risicogroepen: zwangere en chronische zieke medewerkers
12-05
Uitbetaling salarismaatregelen CAO VO in juni 2020