Einde van de Levensloopregeling, fiscale gevolgen

12 februari 2021 Einde van de Levensloopregeling, fiscale gevolgen

Er komt een inhoudingsplicht voor de uitvoerder van de levensloopregeling.  De bank of de verzekeraar waar het levensloopgeld is ondergebracht, moet de belasting inhouden en afdragen aan de belastingdienst.

De inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen vindt normaliter plaats aan de hand van de zogenaamde witte tabel (inkomsten uit tegenwoordige arbeid) zonder toepassing van de standaard loonheffingskorting. Premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet zijn niet verschuldigd. De inhouding zal daardoor in de regel variëren tussen de ca. 40 en 50%. Dit zal bij iedereen met een levensloop-vrijval ‘automatisch’ gaan gebeuren. Als je daarnaast, aan het begin van het jaar 2022 aangifte inkomstenbelasting doet over het jaar 2021, kun je nog extra worden belast, vanwege lagere zogenaamde heffingskortingen. Dit kan een extra last betekenen tot max.ca. 10% over het vrijgevallen bedrag. In 2023 kun je vervolgens nog te maken krijgen met (extra) vermogensbelasting.

Extra vermogensbelasting kan optreden als de levensloopvrijval ertoe leidt dat je (net) boven de vrijstellingsgrenzen van de vermogensbelasting uitkomt. Alles bij elkaar kan al snel de helft van een levensloopvrijval aan belasting worden afgedragen.

Door nu tijdig in actie te komen kun je, althans gedeeltelijk, voorkomen dat deze helft aan belastingen moet worden afdragen.

Hieronder volgen een paar mogelijkheden.

De belangrijkste optie is om een bedrag naar je pensioen uitvoerder over te laten maken. Deze overmaking is geheel onbelast (pensioenuitkeringen zijn t.z.t. uiteraard weer wel belast, maar deze belasting is in de regel (veel) lager). Je pensioenuitvoerder kan aangeven hoeveel ‘ruimte’ er is om in je pensioen bij te storten.

Andere optie is om de levensloop toch automatisch te laten aflopen, maar om vervolgens zelf extra pensioen aan te kopen, bijvoorbeeld via een lijfrentestorting.

Een derde mogelijkheid is om na afloop van het jaar 2021, dus als de volledige vrijval van levensloop progressief werd belast, een gedeelte van deze belastingen-progressie aan de belastingdienst terug te vragen. Dit kan via een zogenaamd ‘middelings-verzoek’. Bij middeling kan de levensloopvrijval niet tegen bijvoorbeeld 50% worden belast, maar uiteindelijk tegen bijvoorbeeld 40%.

Afhankelijk van de omstandigheden kan het (deels) aflossen van een eigenwoningschuld ook een optie zijn. Aflossing leidt immers tot lagere woonlasten en een lager bedrag van de bezittingen voor de vermogensbelasting van box 3.

Voor uitgebreidere informatie over bovenstaande mogelijkheden kunt u wellicht terecht bij uw tussenpersoon van de bank of verzekeringsmaatschappij waar u de levensloopregeling heeft afgesloten.

 

 

 

 

Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

11-01
Onderhandelaarsakkoord CAO Bestuurders PO en VO
26-10
Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%
21-10
Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO
21-10
Vereenvoudiging bekostiging PO