Lerarenregister in de ijskast, inzet op Lerarenportfolio

11 februari 2019

De ministers van Onderwijs maken in deze regeerperiode geen werk meer van het verplichte lerarenregister.


De reden hiervoor noemen zij in hun gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer ( Lerarenbrief_januari_2019.pdf) :

het regeerakkoort stelt dat een Lerarenregister alleen succesvol kan zijn als dit van, voor en door alle leraren is. We moeten constateren dat dit niet het geval is. Bovendien missen we een breed gedragen beroeps-groeporganisatie om hier uitspraken over te doen, om het lerarenregister verder te brengen. 

Het ondersteunen van leraren in hun professionele ontwikkeling blijft belangrijk. Daarom gaat het vrijwillige onderdeel Lerarenportfolio wel door.

Leraren kunnen met het Lerarenportfolio meer grip krijgen op hun eigen ontwikkeling door bijscholing en bekwaamheid bij te houden en te registreren.

Voorwaarde voor het Lerarenportfolio blijft dat de basisgegevens van leraren aan DUO zijn aangeleverd.U zult de naam Lerarenregister op dit moment nog wel tegenkomen, maar dit wordt zo snel mogelijk vervangen door Lerarenportfolio.

Bron: PO en VO raad

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

18-06
Verlengen tijdelijk contract LET OP!
13-06
eHerkenning verplicht per 1 november 2019
11-06
Wijzigingen arbeidsrecht door Wab
11-06
Uitvoering bovenwettelijke regelingen