Levensloopregeling stopt per 1 november, pensioenopbouw in november en december 2021

03 oktober 2021
Bent u momenteel met levensloopverlof en bent u ook na 1 november 2021 nog met verlof? Dan wordt uw levensloopverlof in november en december gezien als ‘normaal’ onbetaald verlof. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw bij ABP:
 • Zit u in het 1e jaar van uw levensloopverlof?
  Dan bouwt u vanaf 1 november weer evenveel pensioen op als vóór uw levensloopverlof. Hierdoor gaan u en uw werkgever mogelijk méér pensioenpremie betalen.
   
 • Zit u in het 2e of 3e jaar van uw levensloopverlof?
  Dan bouwt u vanaf 1 november ook weer evenveel pensioen op als vóór uw levensloopverlof. Hierdoor gaan u en uw werkgever weer pensioenpremie betalen. Zijn in uw cao andere afspraken gemaakt over de premiebetaling? Dan gelden die afspraken. 
Wilt u informatie over de hoogte van de pensioenpremie die u betaalt? Neem dan contact op met uw werkgever.

Pensioenopbouw corrigeren in 2022

Als u na 1 november 2021 nog met verlof bent, dan kunt u dus te maken krijgen met hogere premiekosten in november en december. Sociale partners willen u daarin tegemoetkomen. U kunt namelijk ervoor kiezen om uw pensioenopbouw over november en december 2021 in 2022 door uw werkgever te laten corrigeren naar de situatie zoals deze tijdens uw levensloopverlof gold. Wat dit voor u betekent, hangt af van het jaar van uw levensloopverlof waarin u zit:
 • Zit u in het 1e jaar van uw levensloopverlof?
  Dan bouwt u in november en december hetzelfde pensioen op als tijdens uw levensloopverlof. En betaalt u de pensioenpremie die daarbij hoort.
   
 • Zit u in het 2e of 3e jaar van uw levensloopverlof?
  Dan bouwt u in november en december géén pensioen op.
  Let op: heeft u gekozen voor vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw? Dan eindigt deze vrijwillige pensioenopbouw op 1 november 2021. Voor u geldt dan ook dat uw pensioenopbouw doorloopt zoals vóór uw levensloopverlof. Maar u kunt ook ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen in november en december. 
Wilt u dat uw werkgever uw pensioenopbouw over november en december 2021 corrigeert in 2022? Geef dit dan door aan uw werkgever.

Meer informatie over einde levensloopregeling

In een eerder artikel over het einde van de levensloopregeling leest u meer over de keuzes die u kunt maken rondom uw levenslooptegoed.
 
Bron: ABP
Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

26-10
Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%
21-10
Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO
21-10
Vereenvoudiging bekostiging PO
05-10
Zwanger en Corona richtlijn per 25.9.2021