Onderhandelaarsakkoord CAO bestuurder PO en CAO bestuurder VO

07 september 2020 Onderhandelaarsakkoord CAO bestuurder PO en CAO bestuurder VO

Doelstelling van cao-partijen is om te komen tot een bestuurders-cao voor het funderend onderwijs.

Om te komen tot een geïntegreerd loongebouw voor de bestuurders in het PO en VO is meer tijd nodig. Daarom hebben partijen overeenstemming bereikt over het ongewijzigd verlengen van beide bestuurders-cao’s tot 1 januari 2021, met toekenning van een algemene salarisverhoging en een eenmalige uitkering.

Afspraken CAO Bestuurder PO en CAO Bestuurder VO

Voor de periode 2020 hebben partijen de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot salarisontwikkeling:

  • de salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,4%, mits de WNT-norm OCW-sectoren niet wordt overschreden;
  • er wordt in oktober 2020 een eenmalige uitkering van € 4.000 bruto verstrekt, naar rato van de diensttijd en werktijdfactor in de maanden januari tot en met oktober 2020. Ook voor deze eenmalige uitkering geldt dat de WNT-norm OCW-sectoren niet overschreden mag worden.

Technische aanpassing in de CAO Bestuurder PO 2020

Voor bestuurders in het PO wordt de toeslag van 0,8% in verband met het vervallen van de levensloopregeling en het nominale bedrag van € 35,33 omgezet in een eenmalige extra salarisverhoging van 1,3%, in opmaat naar de harmonisering van de twee loongebouwen.

Bron: VVOB/VTOI-NVTK
Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

11-01
Onderhandelaarsakkoord CAO Bestuurders PO en VO
26-10
Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%
21-10
Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO
21-10
Vereenvoudiging bekostiging PO