Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020 definitief

04 juni 2020

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de VO-raad ingestemd met het op 7 april 2020 overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO.

Ook de leden van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief rond en de CAO VO 2020 een feit.

Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvangt met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020.

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en volgt in juni 2020 een eenmalige uitkering van 750 euro.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en professionalisering.

Ook hebben cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Het onderhandelaarsakkoord vindt u hier Onderhandelaarsakkoord-CAO-VO-2020.pdf

Veelgestelde vragen over de CAO vindt u hier http://www.vo-raad.nl/artikelen/veelgestelde-vragen-over-onderhandelaarsakkoord-cao-vo

Bron: VO raad

Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

14-09
Modernisering Participatiefonds en aansluiting reglementen
24-08
Uitwerking arbeidsmarkttoelage achterstandsscholen bekend
10-08
Wijziging subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs
30-06
Bekostigingsbedragen NPO bekend