Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO

21 oktober 2021 Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO

Akkoord PO
In het onderhandelaarsakkoord is een loonverhoging van 2,25 % voor alle medewerkers in het primair onderwijs opgenomen. De loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 uitbetaald.

De eindejaarsuitkering wordt in 2021 eenmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5%.

De cao-partijen gaan direct aan de slag met de onderhandelingen voor een CAO PO 2022, waarin zij afspraken zullen maken over de verdeling van de € 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor het verbeteren van de salarissen in het primair onderwijs.

Akkoord VO
In het voortgezet onderwijs worden de salarissen per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%.

De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8% naar 8,33%.

In 2021 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 800,-. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.

Wanneer de akkoorden definitief zijn en op welk moment ons salarispakket de aanpassingen kan doorvoeren is nog niet bekend. 

Bron: PO Raad en VO Raad

Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

26-10
Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%
21-10
Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO
21-10
Vereenvoudiging bekostiging PO
05-10
Zwanger en Corona richtlijn per 25.9.2021