Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

13 september 2022 Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Primair onderwijs: 

Alle medewerkers hebben in totaal 1040 uur recht op ouderschapsverlof totdat het kind 8 jaar is.

Een deel hiervan, 415 uur (dit is ruim 10 weken), is betaald. Het betaalde deel was dus al ‘groter’ dan de nieuwe wet nu biedt en dat verandert niet. De onderhandelaars hebben het betaalde deel wel weten op te plussen: eerst kregen werknemers 55 procent van hun loon doorbetaald als zij het ouderschapsverlof opnamen. Dit percentage is verhoogd naar 75 procent, de voorwaarde is dan wel dat medewerkers het verlof in het eerste levensjaar van het kind opnemen.

Neem je niet alle betaalde 415 uren in het eerste levensjaar op, dan kun je het resterende deel inzetten totdat je kind 4 jaar oud is. Alleen dan geldt wel weer het oude percentage van 55 procent. Dit is in lijn met de nieuwe wet, want die wil dat ouders vooral in het eerste levensjaar verlof opnemen omdat uit onderzoek blijkt dat dit gunstig is in de verdeling van de taken. Ook medewerkers die eerder al een deel betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen, kunnen als hun kind nog in het eerste levensjaar zit 75 procent ontvangen vanaf augustus.”

Voortgezet onderwijs: 

In totaal hebben alle docenten en ondersteuners in het voortgezet onderwijs recht op 830 uur ouderschapsverlof per kind. Van dit deel is de helft, 415 uur (zo’n 11 weken) betaald. Ook in deze sector is de ‘geest van de wet’ en dus expliciet het eerste levensjaar van het kind meegenomen in de nieuwe afspraken. Alle medewerkers die het betaalde deel in het eerste levensjaar opnemen, krijgen nu niet meer 55 procent, maar 75 procent van hun eigen loon uitgekeerd.  Wil je dat niet? Dan kan het betaalde verlof altijd nog worden opgenomen totdat het kind 4 jaar oud is, maar dan geldt de oude regel: de werkgever betaalt dan 55 procent van het loon door. Het onbetaalde deel kun je opnemen totdat je kind 8 jaar oud is.

 

Bron: AOB

Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

01-12
Digitale pensioenvoorlichting januari 2023
25-10
Uitfasering Visma|Raet Youforce
13-09
Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022
26-07
Salarisverhoging en éénmalige toelage PO en VO