Salarismaatregelen CAO bestuurders uitgesteld

08 oktober 2018

Daarnaast is een eenmalige uitkering van € 750 afgesproken. Het is de bedoeling dat deze uitkering naar rato van de betrekkingsomvang wordt uitbetaald in oktober 2018.

Raet heeft echter van zowel de salarisverhoging als de eenmalige uitkering nog geen officieel bericht ontvangen, waardoor deze salarismaatregelen in ieder geval in oktober 2018 nog niet in het salarisbetalingssysteem zullen zijn geïmplementeerd.

Bron: Raet

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

19-11
Ministerie OC en W publiceert handreiking lerarentekort
19-11
Wijzigingen Reglement Vervangingsfonds per 1-1-2019
19-11
Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs
19-11
Minimumloon per 2019