Verlengde CAO PO

26 november 2020 Verlengde CAO PO

Met het verlengen van de cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een eenmalige extra toelage, door middel van het eenmalig verhogen van de structurele eindejaarsuitkering van 2020 van 6,3% naar 7,0%.

In december zal de eindejaarsuitkering herrekend en uitbetaald worden.

Medewerkers die eerder dit jaar uit dienst zijn gegaan en waarbij de aanspraken al zijn afgerekend, zullen een nabetaling ontvangen als gevolg van de herrekening van de eindejaarsuitkering.

Tevens is in deze verlengde cao de arbeidsmarkttoelage opgenomen voor leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en zijn de afspraken rondom de actualisering van de functiebeschrijvingen vastgelegd.

De aangepaste tekst vindt u hier bijlage_ondertekend_onderhandelaarsakkoord.pdf

De eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering wordt gefinancierd uit een structureel hogere indexering van de bekostiging in 2020. In een volgende cao-onderhandeling zal de verhoging van de bekostiging 2020 als gevolg van een ramingsbijstelling alsmede de structurele inzet van de verhoging van de indexering worden genomen. Werkgevers dienen hier in de begroting van 2021 rekening mee te houden.

Bron: PO Raad

 
Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

12-02
Einde van de Levensloopregeling, fiscale gevolgen
26-01
Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021
26-01
Ook voor 2021 verruiming vrije ruimte WKR
07-01
CAO VO stilzwijgend verlengd