Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

22 januari 2019

Per 1 januari 2019 is de WIEG ingegaan, deze wet zorgt ervoor dat partners van bevallende moeders langer verlof krijgen.

Namelijk vijf dagen verlof met loondoorbetaling. Werkgevers dragen de kosten van 100% loondoorbetaling van de vijf verlofdagen. In 2020 volgt de volgende uitbreiding met vijf weken verlof middels een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptieverlof wordt overigens uitgebreid, van vier weken onbetaald verlof naar zes weken.

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

18-06
Verlengen tijdelijk contract LET OP!
13-06
eHerkenning verplicht per 1 november 2019
11-06
Wijzigingen arbeidsrecht door Wab
11-06
Uitvoering bovenwettelijke regelingen