Samenvattingen PO en VO van brief OCW 2021

13 december 2022

Op 21 november 2022 heeft het Ministerie van Onderwijs een brief geschreven aan de Tweede Kamer over de financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen waaronder besturen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De brief geeft inzicht in de behaalde resultaten en de financiële positie zoals deze blijken uit de door de onderwijsinstellingen ingediende jaarverslagen 2021.

De volledige brief is terug te vinden via deze link.

Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

15-05
Telefoonnummers OOG & OHM onderwijsondersteuning gaan veranderen
02-01
Afschaffen middelingsregeling per 1 januari 2023
13-12
Samenvattingen PO en VO van brief OCW 2021
25-10
Uitfasering Visma|Raet Youforce