Afschaffen middelingsregeling per 1 januari 2023

02 januari 2023

De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft.

Op grond van de overgangsregeling kunt u nog middeling aanvragen over de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

Wanneer sprake van middeling?
Met de middelingsregeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u mogelijk recht op een teruggaaf. In de volgende situaties kan deze middeling op u van toepassing zijn:

  • U heeft na uw afstuderen een vaste baan gekregen en u had naast uw studie een bijbaan.
  • U heeft een ontslagvergoeding gekregen.
  • U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.
  • U heeft onbetaald verlof opgenomen.
  • U bent minder gaan werken.

Voorwaarden regeling
Om in aanmerking te komen voor de middelingsregeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst zijn deze voorwaarden opgesomd. Een van de voorwaarden is dat u moet middelen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Het middelingsverzoek moet u binnen 36 maanden indienen bij de Belastingdienst nadat de aanslag inkomstenbelasting van het laatstgekozen jaar definitief is geworden. Het bedrag dat u teveel aan inkomstenbelasting heeft betaald, moet tenminste € 545,00 zijn om in aanmerking te komen voor teruggave. Alle voorwaarden vindt u op deze pagina van de Belastingdienst.

Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

15-05
Telefoonnummers OOG & OHM onderwijsondersteuning gaan veranderen
02-01
Afschaffen middelingsregeling per 1 januari 2023
13-12
Samenvattingen PO en VO van brief OCW 2021
25-10
Uitfasering Visma|Raet Youforce