Nieuws

Nieuws tekst

Check je salarisspecificatie, voorkom naheffing van de belastingdienst.

Door het Belastingplan 2016 kunnen de ingehouden loonbelasting op je loonstrook en de uiteindelijke aanslag inkomstenbelasting flink variƫren.

Lees verder

CAO VO verlengd

De onderhandelingen voor de nieuwe CAO VO zijn opgeschort.

Lees verder

Einde van de Levensloopregeling, fiscale gevolgen

De levensloopregeling eindigt in 2021, de einddatum is 31 oktober 2021. Na deze datum valt het levenslooptegoed volledig in de belastingheffing. Vervolgens kan het netto ontvangen bedrag op 1 januari aanvullend worden belast met vermogensbelasting. Om de belastingdruk op de levensloopvrijval te verminderen, is het verstandig om begin 2021 actie te ondernemen.

Lees verder

PO-Raad en vakbonden verlengen cao voor primair onderwijs met 2 maanden

Een extra toelage voor alle medewerkers in het primair onderwijs, een arbeidsmarkttoelage voor leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en de bevestiging van afspraken rond de actualisering van functiebeschrijvingen.

Lees verder

Aanvullend Geboorteverlof

Vanaf 1 juli jl. kunnen partners, in het eerste half jaar na de geboorte van de baby, recht krijgen op vijf weken extra geboorteverlof.

Lees verder
Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

14-09
Modernisering Participatiefonds en aansluiting reglementen
24-08
Uitwerking arbeidsmarkttoelage achterstandsscholen bekend
10-08
Wijziging subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs
30-06
Bekostigingsbedragen NPO bekend