Nieuws

Nieuws tekst

Salarismaatregelen CAO bestuurders uitgesteld

Tijdens een cao-overleg in juli 2018 hebben VTOI-NVTK en Bestuurdersvereniging Primair Onderwijs (BvPO) afgesproken dat, in navolging van de CAO PO, per 1 september 2018 de salarisschalen in de CAO Bestuurders PO worden verhoogd met 2,5%.

Lees verder

Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten

Elk jaar betaalt UWV in september de tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit jaar gaat dat voor het eerst volledig buiten de werkgever om.

Lees verder

Hoeveel loonsverhoging krijgen medewerkers volgens de nieuwe CAO PO

Hoeveel loonsverhoging krijgen leraren en andere medewerkers in het primair onderwijs volgens het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao? Niet iedereen heeft hier al een goed beeld van. Met het onderhandelaarsakkoord wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs niet volledig gedicht, maar de kloof wordt wel kleiner.

Lees verder

Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs

Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

Lees verder

Advies VO Raad loonsverhoging

Op 1 mei 2018 is er nog geen onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs.

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

06-11
Primair onderwijs krijgt dit schooljaar al uitzondering op ketenregeling
30-10
Maximale transitievergoeding
23-10
PO - Meer geld voor zij-instromers
08-10
Salarismaatregelen CAO bestuurders uitgesteld