Nieuws

Nieuws tekst

CAO PO 2022

Per 20 mei is de CAO officieel bekrachtigd. De tekst van de nieuwe CAO PO 2022 is gepubliceerd. .

Lees verder

Betaald ouderschapsverlof naar 70%

De Wbo treedt op 2 augustus 2022 in werking. De nieuwe wet regelt dat ouders (vrouwen en mannen) gedurende negen weken aanspraak kunnen maken op betaald ouderschapsverlof, waarbij ze 70% van het dagloon kunnen krijgen.

Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2022 omhoog met 1,8%

Het minimumloon stijgt per 1 juli 2022 met 1,8%.

Lees verder

Akkoord over dichten loonkloof voor primair onderwijs

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders.

Lees verder

Check je salarisspecificatie

Check je salarisspecificatie en voorkom naheffing van de belastingdienst.

Lees verder
Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

24-06
Onderhandelaarsakkoord CAO VO
02-06
CAO PO 2022
13-05
Betaald ouderschapsverlof naar 70%
10-05
Minimumloon per 1 juli 2022 omhoog met 1,8%