Nieuws

Nieuws tekst

Einde van de Levensloopregeling, fiscale gevolgen

De levensloopregeling eindigt in 2021, de einddatum is 31 oktober 2021. Na deze datum valt het levenslooptegoed volledig in de belastingheffing. Vervolgens kan het netto ontvangen bedrag op 1 januari aanvullend worden belast met vermogensbelasting. Om de belastingdruk op de levensloopvrijval te verminderen, is het verstandig om begin 2021 actie te ondernemen.

Lees verder

CAO VO stilzwijgend verlengd

Wat speelt er? Op 31 december 2020 is de looptijd van de CAO VO 2020 verstreken.

Lees verder

Verlengde CAO PO

De PO-Raad en de vakbonden hebben het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend met betrekking tot de verlenging van de cao tot en met 31 december 2020.

Lees verder

PO-Raad en vakbonden verlengen cao voor primair onderwijs met 2 maanden

Een extra toelage voor alle medewerkers in het primair onderwijs, een arbeidsmarkttoelage voor leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en de bevestiging van afspraken rond de actualisering van functiebeschrijvingen.

Lees verder

Aanvullend Geboorteverlof

Vanaf 1 juli jl. kunnen partners, in het eerste half jaar na de geboorte van de baby, recht krijgen op vijf weken extra geboorteverlof.

Lees verder
Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

12-02
Einde van de Levensloopregeling, fiscale gevolgen
26-01
Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021
26-01
Ook voor 2021 verruiming vrije ruimte WKR
07-01
CAO VO stilzwijgend verlengd