Nieuws

Nieuws tekst

Wetsvoorstel lerarenregister

Op 11 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel lerarenregister. Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, kan de wet over het beroepsregister van leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in 2017 in werking treden.

Lees verder

Bijzonder tarief percentage Loonheffing 2016

Naar aanleiding van vragen over de hoogte van het bijzonder tarief loonheffing 2016 en daardoor afwijkende netto bedragen vakantiegeld, denken wij dat het nodig is u hierover nader te informeren.

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

21-09
Voorlopige premies Vervangingsfonds 2018
21-09
Vóór 31 oktober 2017 aanvragen financiële variant bij ERD-schap
21-09
Vóór 6 november 2017 aanvragen ERD-schap
21-09
Staking 5 oktober 2017