Nieuws

Nieuws tekst

Einde van de Levensloopregeling, fiscale gevolgen

De levensloopregeling eindigt in 2021, de einddatum is 31 oktober 2021. Na deze datum valt het levenslooptegoed volledig in de belastingheffing. Vervolgens kan het netto ontvangen bedrag op 1 januari aanvullend worden belast met vermogensbelasting. Om de belastingdruk op de levensloopvrijval te verminderen, is het verstandig om begin 2021 actie te ondernemen.

Lees verder

Aanvullend Geboorteverlof

Vanaf 1 juli jl. kunnen partners, in het eerste half jaar na de geboorte van de baby, recht krijgen op vijf weken extra geboorteverlof.

Lees verder

Leden akkoord met CAO Bestuurder PO en VO

Leden akkoord met CAO Bestuurder PO en VO

Lees verder

Onderhandelaarsakkoord CAO bestuurder PO en CAO bestuurder VO

De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben een onderhandelaarsakkoord vastgesteld voor een nieuwe CAO Bestuurder PO en VO. Het onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de achterban van de cao-partijen, die tot 12 september 2020 kunnen reageren op het akkoord.

Lees verder

Wijzigingen arbeidsrecht door Wab

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in werking. De Wab breng wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Lees verder
Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

11-01
Onderhandelaarsakkoord CAO Bestuurders PO en VO
26-10
Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%
21-10
Onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO en de CAO VO
21-10
Vereenvoudiging bekostiging PO