Nieuws en mededelingen

Tekst nieuws en mededelingen

Ministerie OC en W publiceert handreiking lerarentekort

Om antwoord te geven op veel gestelde vragen over het lerarentekort en om handvatten te bieden, hebben OCW en de inspectie een handreiking opgesteld.

Lees verder

Wijzigingen Reglement Vervangingsfonds per 1-1-2019

Per 1 januari 2019 treedt een nieuw Reglement Vervangingsfonds in werking.

Lees verder

Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs

Als u een stagiair in dienst neemt, heeft de werkgever misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit geldt al zodra de stage begint. De stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees verder

Primair onderwijs krijgt dit schooljaar al uitzondering op ketenregeling

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen huidig schooljaar al gebruikmaken van een uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een gezamenlijk verzoek van de PO-Raad en de vakbonden hiervoor positief beoordeeld.

Lees verder

Maximale transitievergoeding

Het maximale bedrag dat een werknemer in 2019 als transitievergoeding kan ontvangen, is € 81.000. Alleen grootverdieners kunnen recht hebben op een transitievergoeding die hoger is.

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

22-01
Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
19-11
Ministerie OC en W publiceert handreiking lerarentekort
19-11
Wijzigingen Reglement Vervangingsfonds per 1-1-2019
19-11
Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs