Nieuws en mededelingen

Tekst nieuws en mededelingen

Minder kosten voor werkgever bij ontslag na langdurige ziekte

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli jl. ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder

Uitsluitingsgronden diensttijd ABP

Af en toe komt het voor dat een werknemer periodes mist in zijn diensttijdoverzicht. Hoe kan dat?

Lees verder

Nieuw formulier voor ziekteverklaring door Arbodiensten: de Arboverklaring (VF)

In het reglement van het Vervangingsfonds is bepaald dat, indien een medewerker in dienst van een schoolbestuur langer dan zes weken afwezig is door ziekte

Lees verder

Mei 2018 vergoeding DUO

Uit een controle is gebleken dat de maandelijkse vergoeding van DUO voor de maand mei 2018 in veel gevallen niet volledig is overgemaakt aan de schoolbesturen.

Lees verder

Aanzegplicht en opzegtermijn

Is de werkgever verplicht om een mei-brief te versturen? Voldoet hij hiermee aan de aanzegplicht en opzegtermijn?

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

11-09
Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten
11-09
Minder kosten voor werkgever bij ontslag na langdurige ziekte
25-06
Uitsluitingsgronden diensttijd ABP
07-06
Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs