Nieuws en mededelingen

Tekst nieuws en mededelingen

Quotum voor plaatsen medewerkers met een arbeidsbeperking

Er worden niet voldoende arbeidsplaatsen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers die op dit punt in gebreke blijven, kunnen vanaf 2020 een boete opgelegd krijgen.

Lees verder

Wijzigingen Vervangingsfonds 2018

Met ingang van 1 januari 2018 veranderen de normvergoedingen van het Vervangingsfonds. De bedragen worden, opnieuw, naar beneden bijgesteld.

Lees verder

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Met de wijziging van de Arbowet - per 1 juli 2017 - komt er onder andere een basiscontract arbodienstverlening, meer ruimte voor preventie én inspraak van medewerkers. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, ook wel bekend als de Arbowet.

Lees verder

CAO bestuurders PO onder werkingssfeer Vervangingsfonds

Per 1.1.2017 valt de CAO Bestuurders PO onder de werkingssfeer van het Vervangingsfonds.

Lees verder

Ziek uit dienst melden

Eerder ziek melden blijft soms nodig. Werknemers van wie het dienstverband eindigt en ziek uit dienst gaan, moet u op de laatste werkdag ziek melden bij UWV.

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

23-01
Jaaropgave 2017 beschikbaar
23-01
ANW compensatie vervalt per 1 februari 2018
09-01
Quotum voor plaatsen medewerkers met een arbeidsbeperking
09-11
Wijzigingen Vervangingsfonds 2018