Nieuws en mededelingen

Tekst nieuws en mededelingen

Primair onderwijs krijgt dit schooljaar al uitzondering op ketenregeling

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen huidig schooljaar al gebruikmaken van een uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een gezamenlijk verzoek van de PO-Raad en de vakbonden hiervoor positief beoordeeld.

Lees verder

Maximale transitievergoeding

Het maximale bedrag dat een werknemer in 2019 als transitievergoeding kan ontvangen, is € 81.000. Alleen grootverdieners kunnen recht hebben op een transitievergoeding die hoger is.

Lees verder

PO - Meer geld voor zij-instromers

Minister Slob en minister Van Engelshoven hebben op 11 oktober 2018, tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer, onder meer gesproken over de aanpak van het lerarentekort in de regio’s en over de grote belangstelling voor de Regeling zij-instroom.

Lees verder

Minder kosten voor werkgever bij ontslag na langdurige ziekte

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli jl. ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder

Uitsluitingsgronden diensttijd ABP

Af en toe komt het voor dat een werknemer periodes mist in zijn diensttijdoverzicht. Hoe kan dat?

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

06-11
Primair onderwijs krijgt dit schooljaar al uitzondering op ketenregeling
30-10
Maximale transitievergoeding
23-10
PO - Meer geld voor zij-instromers
08-10
Salarismaatregelen CAO bestuurders uitgesteld