Nieuws en mededelingen

Tekst nieuws en mededelingen

Onderhandelaarsakkoord CAO VO

Sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor werkdrukverlichting.

Lees verder

OOG en de uitrol Visma.net (Talent)

De Uitrol Visma.net HRM & Payroll is bij Synergia in volle gang. OOG maakt onderdeel uit van Synergia, een samenwerkingsverband tussen 5 Onderwijsbureaus, gezamenlijk werken wij aan de ontwikkeling en de implementatie van Visma.net/Talent. Vorige week maakte VIsma/Raet daar melding van in hun nieuwsbrief:

Lees verder

Vereenvoudiging bekostiging PO

Het ministerie van OCW heeft naar alle besturen in het primair onderwijs een brief verzonden met betrekking tot vereenvoudiging van de bekostiging en dan in het bijzonder voor de gevolgen van de vordering.

Lees verder

Zwanger en Corona richtlijn per 25.9.2021

Uitwerking thuisblijfregels - onderwijspersoneel

Lees verder

Modernisering Participatiefonds en aansluiting reglementen

De ingangsdatum van de modernisering van het Participatiefonds is voorzien op 1 augustus 2022, mits het wetgevingstraject op tijd is afgerond en de wet daadwerkelijk op 1 augustus 2022 in werking treedt. Het reglement Participatiefonds 2021-2022 is zodanig aangepast dat het huidige reglement en het gemoderniseerde reglement 2022 naadloos op elkaar aansluiten.

Lees verder
Nieuws Werkgevers Overlay

Nieuws Werkgevers

Laatste nieuws

24-06
Onderhandelaarsakkoord CAO VO
02-06
CAO PO 2022
13-05
Betaald ouderschapsverlof naar 70%
10-05
Minimumloon per 1 juli 2022 omhoog met 1,8%