Nieuws en mededelingen

Tekst nieuws en mededelingen

Aanzegplicht en opzegtermijn

Is de werkgever verplicht om een mei-brief te versturen? Voldoet hij hiermee aan de aanzegplicht en opzegtermijn?

Lees verder

Vernieuwde Arbowet: heeft u alles op orde voor 1 juli 2018?

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018.

Lees verder

Quotum voor plaatsen medewerkers met een arbeidsbeperking

Er worden niet voldoende arbeidsplaatsen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers die op dit punt in gebreke blijven, kunnen vanaf 2020 een boete opgelegd krijgen.

Lees verder

Wijzigingen Vervangingsfonds 2018

Met ingang van 1 januari 2018 veranderen de normvergoedingen van het Vervangingsfonds. De bedragen worden, opnieuw, naar beneden bijgesteld.

Lees verder

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Met de wijziging van de Arbowet - per 1 juli 2017 - komt er onder andere een basiscontract arbodienstverlening, meer ruimte voor preventie én inspraak van medewerkers. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, ook wel bekend als de Arbowet.

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

26-04
Aanzegplicht en opzegtermijn
24-04
Check je salarisspecificatie, voorkom naheffing van de belastingdienst.
12-04
Vernieuwde Arbowet: heeft u alles op orde voor 1 juli 2018?
23-01
Jaaropgave 2017 beschikbaar