Nieuws en mededelingen

Tekst nieuws en mededelingen

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Met de wijziging van de Arbowet - per 1 juli 2017 - komt er onder andere een basiscontract arbodienstverlening, meer ruimte voor preventie én inspraak van medewerkers. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, ook wel bekend als de Arbowet.

Lees verder

Subsidie voor zij-instromers

Voor de nabije toekomst worden lerarentekorten voorspeld. Voor scholen in de Randstad is het nu al moeilijk om bij ziekte vervangers te vinden.

Lees verder

Indieningstermijn vervangingsdeclaraties 2016 verlengd tot 1 september 2017

Het Bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de indieningstermijn voor vervangingsdeclaraties over 2016 te verlengen tot 1 september 2017.

Lees verder

Personele bekostiging PO 2017-2018

De Regeling bekostiging personeel PO 2017-2018 is op 28 maart 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees verder

Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid

De transitievergoeding die betaald moet worden na einde dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zal door UWV worden gecompenseerd.

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

06-07
Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017
30-05
Check je salarisspecificatie, voorkom naheffing van de belastingdienst.
24-04
Subsidie voor zij-instromers
13-04
Indieningstermijn vervangingsdeclaraties 2016 verlengd tot 1 september 2017