Nieuws en mededelingen

Tekst nieuws en mededelingen

Uitsluitingsgronden diensttijd ABP

Af en toe komt het voor dat een werknemer periodes mist in zijn diensttijdoverzicht. Hoe kan dat?

Lees verder

Nieuw formulier voor ziekteverklaring door Arbodiensten: de Arboverklaring (VF)

In het reglement van het Vervangingsfonds is bepaald dat, indien een medewerker in dienst van een schoolbestuur langer dan zes weken afwezig is door ziekte

Lees verder

Mei 2018 vergoeding DUO

Uit een controle is gebleken dat de maandelijkse vergoeding van DUO voor de maand mei 2018 in veel gevallen niet volledig is overgemaakt aan de schoolbesturen.

Lees verder

Aanzegplicht en opzegtermijn

Is de werkgever verplicht om een mei-brief te versturen? Voldoet hij hiermee aan de aanzegplicht en opzegtermijn?

Lees verder

Vernieuwde Arbowet: heeft u alles op orde voor 1 juli 2018?

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018.

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

25-06
Uitsluitingsgronden diensttijd ABP
07-06
Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs
31-05
Advies VO Raad loonsverhoging
29-05
Nieuw formulier voor ziekteverklaring door Arbodiensten: de Arboverklaring (VF)