Nieuws en mededelingen

Tekst nieuws en mededelingen

Uitvoering bovenwettelijke regelingen

Sinds 1 januari 2019 is de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen gedecentraliseerd. Elk schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelingen.

Lees verder

Verlenging subsidie herintreders

De subsidietermijn voor het aanvragen van de tegemoetkoming voor herintreders is verruimd tot en met 31 oktober 2020.

Lees verder

Vergoeding vervanger zonder lesbevoegdheid

Door de handreiking lerarentekort van het ministerie van OC&W is er een wijziging opgetreden in het reglement Vervangingsfonds per 1 mei 2019

Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen met een paar wijzigingen naar aanleiding van een aantal ingediende amendementen. Deze wet bevat veel verschillende maatregelen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om mensen in vaste dienst te nemen.

Lees verder

Primair onderwijs krijgt dit schooljaar al uitzondering op ketenregeling

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen huidig schooljaar al gebruikmaken van een uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een gezamenlijk verzoek van de PO-Raad en de vakbonden hiervoor positief beoordeeld.

Lees verder
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

12-05
Risicogroepen: zwangere en chronische zieke medewerkers
12-05
Uitbetaling salarismaatregelen CAO VO in juni 2020
11-05
Covid 19 testen bij de GGD. Hoe gaat het testen in zijn werk?
04-05
Verruiming vrije ruimte WKR 2020