Algemene info en veelgestelde vragen

Tekst Algemene info en veelgestelde vragen

Worden onbetaald verlof en ouderschapsverlof in mindering gebracht op de eenmalige uitkering van € 500,- euro van april 2017?

De berekening van de eenmalige uitkering gaat op dezelfde wijze als de uitkering i.v.m. de dag van de leraar.

Dit betekent dat dezelfde kortingen worden toegepast. In bijlage A9 van de CAO PO staan deze kortingen.

Zowel het onbetaald verlof als het (betaald en onbetaald) ouderschapsverlof zijn van invloed op de eenmalige uitkering van april 2017.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt, waar kan ik nieuwe gegevens opvragen?

Graag een mail sturen naar applicatiebeheer@oog.nl

Hoeveel salaris ontvang ik als ik minder of meer ga werken?
Op welke datum wordt mijn salaris gestort?
    jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec
                           
uitbetaling salarissen   25 22 22 25 24 25 25 23 25 25 22 20
Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

11-02
Lerarenregister in de ijskast, inzet op Lerarenportfolio
22-01
Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
19-11
Ministerie OC en W publiceert handreiking lerarentekort
19-11
Wijzigingen Reglement Vervangingsfonds per 1-1-2019